Billingens Golfklubb

E-post
info@billingensgk.se
Hemsida
billingensgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Stora Kulhult
54197 Lerdala
Årtal bildande
1949
Första ordförande
Gunnar Bauer
Årtal invigning
1950
Banarkitekter
Douglas Braisier
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
24
Antal medlemmar idag
820
Bankaraktär
Park- och skogsbana
I Skövde fanns en golfklubb bildad 1933, men överlevde inte krigsåren ute lades ner 1943. En golfintresseförening fanns dock som 1948 utredde möjligheterna att bilda en golfklubb med medlemmar från Skaraborgs läns samtliga städer. Föreningen fann då lämplig mark på Stora Kulhult, varvid Douglas Braiser fick uppdrag att rita de första 9 hålen. Arbetet påbörjades sent på hösten 1948 och banan kunde tas i bruk i maj 1950.
1958 beslöts at banan skulle ökas med 3 hål och strax därefter beslöts att ytterligare 2 hål skulle byggas. Mark köptes då av ägaren till Stora Kulhult varvid 15 hål kunde användas.
1965 påbörjades sedan utbyggnaden till 18 hål som stod färdig den 24 augusti 1968.
Banan har genom åren förändrats i olika avseenden med den största förändringen sker 2020-21 då hål 3, 4, 5 och 9 byggdes om helt och hållet.
Idag har Billingens Golfklubb 18 hål, 6 st korthål samt footgolf, freesbeegolf och äventyrsgolf.