Strömsunds Golfklubb

E-post
stromsundsgk@gmail.com
Hemsida
www.stromsundsgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Västra Egnahemsgatan 41
83331 Strömsund
Årtal bildande
2003
Första ordförande
Patrik Pedersen
Årtal invigning
2007
Banarkitekter
Jöns Larsson, Fredrik Jonsson och Torgny Hörnfeldt
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
0
Bankaraktär
Skogsbana
Under många år har tankar kring en golfbana i Strömsund funnits hos golfspelarna. Tankarna har med åren utvecklats till handling och i oktober 2003 bildades Strömsunds Golfklubb. Arbetet för den styrelse som fick uppdraget av medlemmarna startades omgående och riktlinjerna för drogs upp. Närhet och naturskönt var några av de ledord styrelsen arbetade. Den mark som uppfyllde båda dessa kriterier låg på Näsviken, ovanför den **** stjärniga campingen. Efter en hård kamp fick golfklubben tillslut nyttjanderätt över området och arbetet med övningsområdet kunde inledas.

Årtal
2004 Färdigställande av rang
2005 Grovplanering av golfbanan
2006 Finplanering av golfbanan samt sådd av de 9-hålen
2007 Konstgräs lades på greenerna, 1 augusti fick medlemmarna tillträde till banan, klubben anordnade sin första golfkurs i egen regi, fullvärdig medlem i SGF.
2008 Anläggande av konstgräs på övningsområdet, uppförande av klubbhus samt konstgräs på tee på korthålen.
2009 Etapp 1 i bygget av klubbhus och altan.
2010- 2011 Byggnation av garage för förvaring och underhåll av maskiner.
2012 Indragning av vatten och avlopp till klubbhus.
2013- 2014 Färdigställande av klubbhus. Allrum, toaletter och dusch.2015 Färdigställande av alternativa utslag(18hål) samt anläggning av nya bunkrar på hål 2, hål 8 och hål 9.
2016 Byggnation av carport samt ett bagförråd.
2017-2018 Påbörjar arbetet med flera utslagsplatser sk ”Tee 40”. Inköp och montering kortläsare på rangen. Bygger ihop klubbhusen, målar samt nytt kök.
2019 Färdigställande av Tee 40.
2022 Utökning av bagförråd. Ny gärdsgård uppsatt.

Ledord i arbetet för golfprojektet: Närhet och Naturskönt

Närheten till orten, närheten till boende och närheten till riksväg 45. Naturskönt i form av tallskog med böljande kullar och dalar.
Banskissen för området på Näsviken gjordes av Jöns Larsson i Skellefteå. De kriterier som vi ställde på designen av banan var att det naturliga landskapet skulle bevaras. Det var viktigt för oss att den underbara marken med dess tallskog och böljande kullar och dalar skulle utnyttjas för att skapa en bra golfupplevelse och vara något som vi kunde vara stolta över.