Furudals-Bruks Golfklubb

E-post
info@furudalsgolf.com
Hemsida
furudalsgolf.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Furudal Bruksvägen 56
79070 Furudal
Årtal bildande
1989
Första ordförande
Börje Sommar
Årtal invigning
1888
Banarkitekter
1988 6 Hål (2 par 3, 4 par 4) Byggdes av klubben efter egen design. Börje Sommar och Christer Hedlund arbetsledare.
1991 Sune Linde gjorde ursprungslayout för 18-hålsbanan, de första 9 hålen modifierades och ändrades något i sträckning. En variant av de ekonomiskt fördelaktigaste hålen byggdes.
1997-2000 återstående 9 hål byggs i etapper. Viss sträckning ändrades. Klubben har hela tiden upphandlat och genomfört hela banbygget i egen regi. Arbetsledare var ordf. Börje Sommar. 18-hålsbanan kunde invigas år 2002.
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
24
Antal medlemmar idag
240
Bankaraktär
Park- och skogsbana.
1987 väcktes en tanke av Börje Sommar om en golfbana i Furudal. För att pejla intresset beslutas att 6 hål kan byggas på ett ganska enkelt sätt. Ett område gammal åkermark (Sjögrop) arrenderas av skogskoncernen Korsnäs. En skara entusiaster startar 1988 arbetet och året därefter spelas den första rundan om än på ganska provisorisk mark. Ett 5 enheters släpaggregat hade inköpts och en bonde lånade ut en traktor för områdets klippning. Aggregatet ställdes upp för ruffklippning och ner för fairwayklippning.
1990 inköptes greenklipparen Toro GM3. Ett KM hölls för första gången.
Miljöaspekter och markfrågor diskuterades eftersom ökat intresse ledde till utbyggnadsplaner.
1991, Entreprenörer bjuds in för kostnadsförslag. Representanter från Länsstyrelse och kommun kommer på besök gällande miljö och arrende. Priser tas in. Projektet kanske kan bli verklighet.
1992, klartecken från Länsstyrelse och kommun. Furudalsprojektet blir verklighet. Avverkning av de första 9 hålen sker. Greenområden vägs av. 1993, Drivingrange färdigställs och 1996 är de första 9 hålen öppna för spel och tävlingar hel säsong.
1997-2000, De återstående hålen i 18-hålsbanan färdigställs i etapper. Avverkning, komplettering bevattning, dammar anläggs, greener kompletteras och färdigställs.
2001, 18-hålsbanan öppnas för spel och tävlingar. Anläggningen består av 18 + 6 hål. 2002 invigs golfprojektet i Furudal av dåvarande generalsekreterare i Svenska Golfförbundet, Bo Wickberg
2003 har Furudals Bruks GK 704 medlemmar och 5.500 greenfeegäster.

Idag är Furudals Bruks Golfklubb en vild vacker och välskött golfanläggning, fortfarande med 18 hål + 6 hål (Pay&play), 6 håls banan är nu integrerad med en multigolfpark för frisbee, fotboll, hockey mm.
I klubbhuset finns restaurang och i omedelbar närhet till klubbhuset står ca 90 bäddar till förfogande för övernattning, semester eller läger. Husvagnsplatser finns också.
Vår pro utbildar nybörjare och som komplement arbetar vi med Golfäventyret för att intressera barn och ungdom att komma till oss. Mer info om, Furudals Bruk, Furudal mm se www.furudal.nu
Första flaggan invigs av 3 generationer Hedlund, Erik, Christer, Birgitta, Michael och Nina.
Tack vare Börje Sommar och det s.k Furudalsprojektet samt intresset och stödet från bl a familjen Hedlund och deras företag, blev vår bana till och finns kvar. De ideella insatserna i klubben samt många andra företags insatser hade vi inte heller klarat oss utan.
Vy över hål 18 med Furudals Bruks Herrgård i bakgrunden.