Hooks Golfklubb

E-post
kansli@hooksgk.se
Hemsida
hooksgk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Klubbhuset
56793 HOK
Årtal bildande
1941
Första ordförande
Åke Björklund
Årtal invigning
1936
Banarkitekter
Frank Dyer 4 hål (1942), Izoz/Sundgren 5 hål, Ture Bruce/Sigvard Edberg 9 hål, Jan Sederholm 18 hål (1990)
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
36
Antal medlemmar idag
1400
Bankaraktär
En öppen Parkbanan
En Skogsbana
Minst sju år innan Hooks Golfklubb bildades fanns det en golfbana vid Hooks Herrgård.
Den hade tillkommit på initiativ av Ingenjör Rudolf Isoz dåtida kamrer och sedermera chef på Hooks Herrgård - med ekonomiskt stöd från STAB, Svenska Tändsticksaktiebolaget i Jönköping.
Rudolf Isoz hade varit i Skottland och England och där tyckt att golf var dumt och löjligt. Men när en gäst på Hook några år senare "anlade" en primitiv liten 3-håls övningsbana blev Isoz omvänd.
Han lät en engelsman, Frank Dyer, verksam på Hovås göra ett förslag till en 4-hålsbana och på hösten 1934 satte man igång att bygga banan.
Banan omfattade då blygsamma fyra hål och 1936 byggdes den ut till sex hål. Man byggde då också ett ganska enkelt klubbhus i stockvirke. Det låg i skogskanten öster om nuvarande greenen på 15:e hålet, The Pine.

Den 16 juli 1941 samlades några trogna Hook-gäster, sex herrar och tre damer på Herrgårdspensionatet och bildade Hooks Golfklubb. Man antog också klubbens första stadga.
Ordförande i klubben blev Dr Åke Björklund och Rudolf Iaoz blev sekreterare och tillika skattmästare.
Klubben hade på hösten 1942 - enligt uppgift till Svenska Golfförbundet - 107 medlemmar. Av dessa var endast några få från bygden, övriga var återkommande gäster på Hooks Herrgård.