Värnamo Golfklubb

E-post
info@varnamogk.se
Hemsida
www.varnamogk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Näsbyholm 5
33196 Värnamo
Årtal bildande
1962
Första ordförande
Åke Törn
Årtal invigning
1964
Banarkitekter
Nils Sköld 1962, hål 10-18. 1972 hål 1-9
Björn Magnusson 2005, hål 19-27
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
1300
Bankaraktär
Park och skogsbana vid sidan av sjön Hindsen
Värnamo Golfklubb - En golfbana på historisk och kulturell mark
Näsbyholms gård har anor från 1100-talet.

Golfkunnandet var närmast obefintligt i våra trakter i början av 1960 talet. Ett lysande undantag var Åke Törn. Han tog initiativ, planerade och missionerade, och samlade en skara troende omkring sig. Vid ett möte på Stadshotellet den 24 april 1962 bildades klubben. Åke besatte självklart ordförandeposten. Med säker hand löste han snabbt nyckelfrågor som arrende av mark för banan och anläggandet av banans första nio hål, nuvarande nr 10 - 18. Banan byggdes sommaren 1962 och redan på hösten hade vi besök av den förste greenfeegästen. Han betalade 5 kronor, mest för den vackra utsiktens skull. Banans beskaffenhet har blivit bättre med åren.

Den 10 oktober 1964 invigdes banan officiellt av HKH Prins Bertil. Invigningstävlingen bestod av en vänskaplig fyrboll-bästboll som Prinsen och Åke Törn vann på 15:e hålet.

Till säsongen 1967 stod klubbhuset färdigt i sin första del. Det var ett stort steg för en klubb utan nämnvärda egna resurser. Liksom när det gällde banan var husbygget möjligt genom många generösa bidrag från näringslivet i bygden. Klubbhuset har under åren byggts om och till i omgångar alltid med ett stort engagemang från många medlemmar.

Åke Törn avgick som ordförande 1968 men fortsatte dock att arbeta för klubben. Utbyggnaden av banan, hålen 1 - 9, som beslutades 1969 bär hans prägel: kunnigt genomförd, till låg kostnad och med ett utmärkt resultat. Liksom för den tidigare bandelen låg banarkitekten Nils Skölds arbete som en säker grund för bygget. Arbetena pågick åren 1970-71 och till 10 årsjubileet 1972 var banan klar. För de tjänster Åke Törn gjort klubben hedrades han 1976 genom att kallas till klubbens förste hedersmedlem.

Hedersmedlem nr två är också värd uppmärksamhet. Det är Sten Bjuggren som med avundsvärd vitalitet gjort en kolossal arbetsinsats i banans ruffar. De förbättringar Sten gjort hade klubben inte kunnat skaffa för pengar. Hans arbete har förskönat banan och snabbat upp spelet. Det är svårt nog förutan de djungler som Sten röjt undan.

Värnamo Golfklubb har alltid visat tecken på framåtanda och en vilja att alltid utvecklas. Detta gäller såväl för anläggningen som för klubbens medlemmar. Idag är klubben en väl fungerande golfanläggning som kan erbjuda medlemmar och gäster spel på 27 hål.

Utbyggnaden av banan till 27 hål, beslutades 2002. Arbetet pågick fram till hösten 2004 och banan öppnades för spel säsongen 2005. De nya nio hålen har ritats av banarkitekten Björn Magnusson.
Invigning av 79 golfbanan i Sverige - Värnamo Golfklubb
Utsikt från klubbhus ner mot sjön Hindsen