Särö Golf Club

E-post
kansli@sarogc.se
Hemsida
sarogolfclub.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Guntoftavägen 179
42942 Särö
Årtal bildande
1981
Första ordförande
Peter Hansson
Årtal invigning
1985
Banarkitekter
S54: Sigfrid Svensson och Johan Hampf
S70: Åke Persson och Leif Andersson
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
9 (par 27/54) och 9 (par 35/70)
Antal medlemmar idag
1100
Bankaraktär
S54 är en unik korthålsbana i parkmiljö i ett centralt beläget villaområde.
S70 börjar och slutar med 4 hål närmast havet medan övriga 5 hål ligger i en mer höglänt skogsterräng.
Särö Golf Clubs historia börjar, enligt Jan Hampfs berättelse i jubileums-boken ”Särö Golf Club 1981-2006”, med att Kammarherren James Keiller besöker St. Andrews i mitten av 1890. Vid hemkomsten bestämmer han sig för att anordna golfspel på det ställe han bott under nästan ett kvarts sekel. Vad man vet anlades där fem hål och 1899 började man spela.
23 medlemmar erlade en årsavgift om 2 kr.
Efter ett par år avtog golfentusiasmen i Särö. Och när Göteborgs Golf Klubbs bana i Hovås blev spelklar 1904 så donerade Särö GC sina tillgångar, ca 3 kr, till GGK.
På 70-talet återvände golfspelet till trakterna av Särö. Vid Hamra gård skapades en bana och Kungsbacka kommuns första golfklubb bildades.
Samtidigt funderade de två genuint golfintresserade Särö-borna Jan Hampf
och Jan Hansson - medlemmar i Kungsbacka GK – på om man alltid måste spela 18 hål på en ”lång” bana? Just då arbetade kommunen med den byggnadsplan som tagits fram för skydda Särö natur- och kulturmiljö. Planen hade överklagats och låg nu på regeringens bord. Direktkontakt och dialog med bostadsministeriet ledde till att markområden i centrala Särö kunde säkras för byggandet av en KORTHÅLSBANA. Särö Golf Club bildades den 7:e april 1981 och under överinseende av Erik Röhss och med Sigfrid Svensson som banarkitekt, kunde klubben, på egen mark, anlägga 9 par 3-hål (80-150 m) som togs i bruk 1983-4. Banan genomgick en i princip total renovering 2004-5, då med Johan Hampf som banarkitekt.
Med tiden kom även aptiten på en ”lång” - men ändå ”kort” - bana.
På kommunal mark som anslöt till klubbens, anlades och successivt togs i bruk under perioden 1986-96, efter många och långa turer som handlade om olika beslut om banans sträckning, den 9-hålsbana, par 35, som idag sträcker sig från havet upp i skogen till en punkt 63 möh med utsikt till Vinga och Läsö.
Åke Persson var den ursprunglige banarkitekten, Leif Andersson fullföljde.
S54 Parkbanan mitt i byn
S70 från havet till himlen