Viksbergs Golfklubb

E-post
styrelsen@viksbergsgolf.se
Hemsida
https://viksbergsgolf.se/
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Lindsborgsvägen 5
15252 Södertälje
Årtal bildande
1990
Första ordförande
Erwin Göth
Årtal invigning
1991
Banarkitekter
Björn Eriksson, Sune Linde och Rolf Colljin
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
987
Bankaraktär
Golfbanan är en parkbana, mycket vackert belägen nordost om Södertälje, där Mälaren möter Södertälje kanal. Högt placerade hål med utsikt över Björkfjärden varvas med hål i svackor med tillhörande vattendrag.
I februari 1988 bestämde sig bröderna Michael och Henrik Pettersson för att bygga en golfbana på den mark där de drev jordbruk. Banan skulle ha 18 hål och byggas till en kostnad av cirka 10 miljoner kronor. Arkitekt var Björn Eriksson. En ändring och omdisponering av banan 2003 ritades av Sune Linde och Rolf Colljin.

Klubben bildades den 20 januari 1990. Till klubbens förste ordförande valdes Erwin Göth.
Den första klubbtävling var en scrambletävling i augusti 1990 på de 9 hål som var färdiga. Banans första 9 hål öppnades officiellt på våren 1991 och de resterande 9 hålen, som var nysådda, kom i spel först i juni.
Klubbens första klubbmästare blev Torbjörn Antevik (herrar), Ruth Masthagen (damer) och Martin Bohlin (junior).

Den 22 september 1995 fick klubben besök av det alpina landslaget - Pernilla Wiberg, Kristina Andersson, Ylva Nowén, Jonas Nilsson, Thomas Fogdö, Patrik Järbyn m fl. De möte ett lag från klubben och visade att de behärskade golfbanor lika bra som skidpister.

Efter ett par goda år för golfen beslutades 2005 att bygga till och om klubbhuset.

Viksbergs Golf AB, som är ägare av banan, beslutade 2009 att inte längre driva golfverksamhet på Viksberg utan erbjöd klubben att överta ansvaret för driften. Klubben konstaterade svårigheterna i att driva en golfbana. Under föregående år hade diskussioner förts med ett flertal aktörer om ett närmande mellan golfbanorna. Efter diskussioner beslöts att Huvudstadens Golf AB, numera GolfStar, fick arrendera banan i 10 år. De sköter fortfarande såväl driften av banan som reception, restaurang, medlemsadministration m m vilket innebär att klubben nu med full kraft kan inrikta sig på att bedriva golfverksamhet för medlemmarna.

Platser på banan
Korpberget
Den 85 meter höga bergknallen som löper parallellt med hål 11 och 12 är den nordligaste växtplatsen för vilt växande murgröna. Redan 1707 omnämns Korpberget och dess botaniska artrikedom av Olof Rydbeck d.y. men först 1997 blev området naturreservat.

Surbrunnen vid Viksberg
Den kände läkaren Urban Hjärne, Sveriges störste auktoritet på surbrunnar och hälsokällor, gjorde 1683 en undersökning av surbrunnen vid Viksberg och fann dess egenskaper positiva. Rätt snart kom Viksbergs surbrunn i ropet.

Den som populariserade surbrunnen vid Viksberg var läkaren Samuel Skragge. Han författade 1688 en skrift om Viksbergsbrunnen som spreds i Stockholm och lockade många patienter eller kunder. Verksamheten vid Viksberg fortsatte in på 1700-talet men dog ut under 1730-talet genom nya vanor och förändrade behandlingsmetoder.

Bröderna Michael och Henrik Pettersson, initiativtagare till banan och på vars mark banan byggdes.
Hål 18