Vreta Kloster Golfklubb

E-post
info@vkgk.se
Hemsida
https://www.vkgk.se/
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Veda Gård 2
58575 Linköping
Årtal bildande
1990
Första ordförande
Björn Sällström
Årtal invigning
1990
Banarkitekter
Sune Linde
Antal hål invigning
18
Antal hål idag
27
Antal medlemmar idag
1750
Bankaraktär
Park och skogsbana
23 mars 1988 så träffades markägaren med några personer för att diskutera planerna på en golfbana. Man beslutade att förbereda bildandet av ett aktiebolag som skulle bygga och driva en golfanläggning. Kontakt togs med Sune Linde.
Medlemsavgiften 1988 var 500: - för senior och 300: - för juniorer.
Den 19 maj 1988 bildades Vreta Kloster GK och en interimsstyrelse valdes med Håkan Törngren som ordförande.
En kortare 9-hålsbanan togs i bruk 20 maj 1988 och därmed hade golfen kommit till Vreta Kloster. Det första spadtaget för 18-hålsbanan togs 10 augusti 1988, och under hösten avslutades de grundläggande arbetena. Den 28 maj 1990 invigdes hål 10–18 på Vreta Kloster GK kl.09:00, och 30 juni öppnades hål 1–9 för spel.
Under året genomfördes totalt 18 tävlingar med klubbens första klubbmästerskap, och för övrigt kan noteras att antalet greenfeegäster uppgick till 200 st. och antalet medlemmar var 358 seniorer och 200 juniorer.
Tee hål 1 och klubbhuset 2007
Underbar sommarmorgon hål 1, 2012