Torshälla Golfklubb

E-post
kansli@torshallagk.com
Hemsida
www.torshallagk.com
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Brunnsta 21
63510 Eskilstuna
Årtal bildande
1961
Första ordförande
Louise Amén
Årtal invigning
1962
Banarkitekter
Douglas Brassier första 9 hål. Sune Linde de nya nio hålen.
Antal hål invigning
9
Antal hål idag
18
Antal medlemmar idag
1800
Bankaraktär
parkbanan med skogsinslag
För säsongen 1962 anställdes som tränare Mr Ian Large från England. Denne hade de senaste tre åren varit assistent åt Henry Cotton. Tyvärr stannade Ian Large endast ett år pga. sjukdom, men rekommenderade som ersättare Mr Alastair Robinson från Montrose Royal Albert Golf Club i närheten av S:t Andrews. 1963 började han sin anställning på Nyby Bruks Golfklubb.
Alastair Robinson var därefter till sin bortgång Eskilstuna trogen.

F o m 1966 övertog golfklubben ansvaret för tränare samt drift och skötsel av anläggningen från Nyby Bruk AB. I överlåtelseavtalet stipulerades att åtminstone de första åren skulle bruket svara för uppkomna underskott. Antalet golfintresserade ökade stadigt och år 1987 hade klubben 500 medlemmar. Man anställde också sin förste intendent, Bengt Nyström, för att på heltid sköta administrationen i klubben.

I och med att kopplingarna till Nyby Bruk upphört och Nyby Bruk inte heller längre fanns kvar som företagsnamn, beslutades på ett årsmöte den 27 januari 1989, att klubben i fortsättningen skulle heta Torshälla Golfklubb.
År 1990 beslutades vid ett extra årsmöte och med endast några få rösters övervikt, att en utbyggnad skulle ske till 18 hål. Medlemsantalet var då 620 st.

Invigningen av de nya nio hålen skedde den 19 juni 1993. År 1996 var medlemsantalet över 1000 st.
Sammanställt av Jan Wamme
Utslag hål 10
Fariway hål 10