Sisjö Golfklubb

E-post
sisjogk@telia.com
Hemsida
www.sisjogk.se
Organisationsform
Golfklubb
Adress
Södra Långebergsgatan 26A
43632 Askim
Årtal bildande
1990
Första ordförande
Mats Malmberg
Årtal invigning
1988
Banarkitekter
Jan Stenberg och Martin Stenberg
Antal hål invigning
6
Antal hål idag
9
Antal medlemmar idag
700
Bankaraktär
Parkbana
Jan och Martin Sternberg drev en golfaffär i Göteborg. För att kunna testa affärens golfklubbor hade de också en drivingrange på ett åkerfält i Mölndal. När det området skulle bebyggas fick de i stället 1988 hyra mark där Sisjöns nuvarande drivingrange ligger. Med en ny drivingrange arrangerades också "Gröna Kortet"-utbildning. En golfbana med 6 hål byggdes runt rangen för greenfeespelare och "Gröna Kortet"-utbildningens uppspel.

Flera greenfeespelare ville nu starta en egen golfklubb och detta gjordes 1990 av tre eldsjälar: Mats Malmberg, P O Jonsson och Staffan Lundgren. Ett spelrättsavtal tecknades mellan Sisjö Golfklubb och Jan och Martin Sternbergs bolag Kastimar AB.

1992 hade ytterligare 3 hål byggts och banan bestod nu av 9 hål med par 68. En ny ban-layout presenterades till klubben av Jan och Martin Sternberg och 1996 byggdes banan om till dagens sträckning med par 72 där det finns med ett par6-hål. World of Golf köpte bolaget Kastimar AB hösten 2008 och blev därmed ny ägare till golfbanan.